Умови акції «Безкоштовні каси для ФОП до кінця 2023 року»

 

Цими правилами (надалі — Правила) рекламної акції «Безкоштовні каси для ФОП» (надалі – Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних ігор. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником умов цих Правил.

1. Визначення термінів та території проведення

1.1. Організатор Акції (Організатор) – організатором та виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Чекбокс» (ідентифікаційний код – 43721744, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 10, офіс 212).

1.2. Офіційна сторінка Акції – Правила будуть розміщені для публічного доступу на сайті checkbox.ua. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці Акції або шляхом опублікування Правил у новій редакції.

1.3. Період проведення Акції – з 00:00 год 01 серпня 2023 року до 23:59 год 30 вересня 2023 року (включно) за київським часом.

1.4. Сервіс – (Сервіс програмної реєстрації розрахункових операцій «Checkbox») – програмна продукція у вигляді сервісу, яка призначена для автоматизації процесів програмної реєстрації розрахункових операцій і складається з наступних модулів/компонентів:

  • онлайн-сервіс https://my.checkbox.ua (Портал), призначений для реєстрації програмних реєстраторів розрахункових операцій (Онлайн каса), внесення даних сертифікатів електронних підписів (Касир), реєстрації об’єктів оподаткування (Торгових точок), перегляду чеків та звітів, ведення довідника товарів, створення фіскальних чеків через веб-інтерфейс та ін.;
  • онлайн-сервіс https://api.checkbox.ua (Транзакційний процесінг), призначений для взаємодії із фіскальним сервером контролюючого органу, реалізації публічного веб-сервісу (API), взаємодії із механізмами/утилітами роботи з електронними підписами та іншим;
  • комп’ютерна програма CheckboxКаса, призначена для генерації фіскальних чеків на робочих станціях користувачів;
  • комп’ютерна програма CheckboxПідпис, призначена для роботи з електронними підписами Касирів;
  • мобільний додаток CheckboxApp, призначений для генерації фіскальних чеків на мобільних пристроях користувачів.

1.5. Територія проведення Акції – Акція проводиться Організатором на території України, підконтрольній українській владі.

1.6. Учасник Акції (Учасник) – фізична особа-підприємець, яка відповідає вимогам цих Правил та виконала умови, встановлені цими Правилами. Учасниками Акції можуть бути лише нові користувачі Checkbox, які протягом Періоду проведення Акції зареєструються у Сервіс Checkbox  та ніколи раніше не реєстрували ПРРО.

2. Мета проведення Акції

2.1. Метою проведення Акції є стимулювання продажу, просування на ринку послуг Організатора, підтримка малого бізнесу та залучення нових користувачів до користування Сервісом Checkbox, який надається користувачам на підконтрольній українській владі території за рахунок проведення цієї рекламної Акції.

3.Предмет Акції

3.1. Предметом Акції є надання можливості Учаснику протягом Періоду проведення Акції отримати доступ до Сервісу Checkbox вартістю 1 грн за 1 касу на місяць  з моменту реєстрації у Сервісі і  до 01.01.2024, з оплатою після закінчення Акції. 

3.2. Ознайомитися з функціональними можливостями Сервісу Checkbox можна на сайті checkbox.ua

4.Учасники Акції

4.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:

4.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

4.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

4.1.3.не вчиняти дії, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;

4.1.4.вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах під час реєстрації в Сервісі Checkbox.

4.2. Учасники Акції мають відповідати, як мінімум, одній з наступних вимог:

4.2.1. бути новозареєстрованими користувачами Сервісу Checkbox;

4.2.2. не мати зареєстрованої каси в сервісі  Checkbox до початку проведення Акції. 

4.3. Порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, положень публічного договору (оферти) за посиланням – https://checkbox.ua/terms/, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання переваги Акції.

5. Умови участі в Акції

5.1. Щоб взяти участь в Акції, Учасник протягом Періоду проведення Акції повинен вчинити наступні дії:

5.1.1. створити обліковий запис (особистий кабінет) в Сервісі Checkbox шляхом заповнення всіх розділів реєстраційної форми та активувати його шляхом використання засобів електронної ідентифікації відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”, якщо користувач не був раніше зареєстрованим.

5.1.2. зареєструвати (отримати фіскальний номер) першу касу протягом Періоду проведення Акції. .

5.2. До участі в Акції НЕ допускаються Учасники, які здійснили дії, що не відповідають умовам цих Правил або мають укладений з Організатором індивідуальний договір на доступ до Сервісу Checkbox.

6. Переваги Акції та їх порядок отримання

6.1. Перевагами Акції є можливість отримання повноцінного доступу до каси Сервісу Checkbox лише за 1 грн на місяць зі сплатою після завершення Акції. 

6.2. Скористатися умовами Акції протягом Періоду проведення Акції не можуть користувачі зареєстровані на території України, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015, №254-VIII). 

7. Додаткові умови

7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на веб-сайті Сервісу checkbox.ua

7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.3. Терміни, що використовуються у цих Правилах, застосовуються у значенні, наведеному в оферті Сервісу за посиланням – https://checkbox.ua/terms/ та відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

7.4. Усі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності до чинного законодавства України.