Переходьте зі старого РРО на ПРРО Checkbox.

Безкоштовно хоч 7 років!*

Цими правилами (надалі — Правила) рекламної акції «Переходьте зі старого РРО на Checkbox! Безкоштовно до 7 років!» (надалі – Акція) визначаються порядок та умови її проведення. Участь в Акції означає повне та беззастережне прийняття учасником умов цих Правил.

1. Визначення термінів та території проведення

1.1. Організатор Акції (Організатор) – організатором та виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Чекбокс» (ідентифікаційний код – 43721744, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 10, офіс 212).

1.2. Офіційна сторінка Акції – Правила будуть розміщені для публічного доступу на сайті checkbox.ua. Організатор має право змінити умови, місце (територію) та строки (період) проведення Акції, попередивши про це шляхом публікації повідомлення про відповідні зміни Правил на Офіційній сторінці Акції або шляхом опублікування Правил у новій редакції.

1.3. Період проведення Акції – з 00:00 год 20 травня 2024 року до 23:59 год 30 червня 2024 року (включно) за київським часом.

1.4. Сервіс – (Сервіс програмної реєстрації розрахункових операцій «Checkbox») – програмна продукція у вигляді сервісу, яка призначена для автоматизації процесів програмної реєстрації розрахункових операцій і складається з наступних модулів/компонентів:

  • онлайн-сервіс https://my.checkbox.ua (Портал), призначений для реєстрації програмних реєстраторів розрахункових операцій (Онлайн каса), внесення даних сертифікатів електронних підписів (Касир), реєстрації об’єктів оподаткування (Торгових точок), перегляду чеків та звітів, ведення довідника товарів, створення фіскальних чеків через веб-інтерфейс та ін.;
  • онлайн-сервіс https://api.checkbox.ua (Транзакційний процесінг), призначений для взаємодії із фіскальним сервером контролюючого органу, реалізації публічного веб-сервісу (API), взаємодії із механізмами/утилітами роботи з електронними підписами та іншим;
  • комп’ютерна програма CheckboxКаса, призначена для генерації фіскальних чеків на робочих станціях користувачів;
  • комп’ютерна програма CheckboxПідпис, призначена для роботи з електронними підписами Касирів;
  • мобільний додаток CheckboxApp, призначений для генерації фіскальних чеків на мобільних пристроях користувачів.

1.5. Територія проведення Акції – Акція проводиться Організатором на території України, підконтрольній українській владі.

1.6. Учасник Акції (Учасник) – ФОП або юридична особа, які відповідають вимогам цих Правил та виконали умови, встановлені цими Правилами. Учасниками Акції можуть бути як нові так і діючі користувачі, які протягом Періоду проведення Акції зареєструються у Сервіс Checkbox та надішлють заявку на участь.

2. Мета проведення Акції

2.1. Метою проведення Акції є стимулювання продажу, просування на ринку послуг Організатора, підтримка малого та середнього бізнесу та залучення нових користувачів до користування Сервісом Checkbox, який надається користувачам на підконтрольній українській владі території за рахунок проведення цієї рекламної Акції.

3. Предмет Акції

3.1. Предметом Акції є надання можливості Учаснику протягом Періоду проведення Акції отримати доступ до Сервісу Checkbox, еквівалентно кількості кас, що приймають участь у акції з моменту реєстрації у Сервісі і до кінця встановленого терміну експлуатації РРО клієнта.

3.2. Ознайомитися з функціональними можливостями Сервісу Checkbox можна на сайті checkbox.ua

4. Учасники Акції

4.1. Учасники під час участі в Акції зобов’язуються:

4.1.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

4.1.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

4.1.3.не вчиняти дії, які ставлять під сумнів правомірність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;

4.1.4.вказувати повні, коректні та достовірні відомості, зазначені у цих Правилах під час реєстрації в Сервісі Checkbox.

4.2. Учасники Акції мають відповідати, як мінімум, одній з наступних вимог:

4.3. Порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, положень публічного договору (оферти) за посиланням – https://checkbox.ua/terms/, навіть за умови виконання всіх інших Правил, така особа втрачає право на отримання переваги Акції.

5. Умови участі в Акції

5.1. Щоб взяти участь в Акції, Учасник протягом Періоду проведення Акції повинен вчинити наступні дії:

5.1.1. Зареєструватися або авторизуватися на порталі Checkbox та подати заявку на участь в акції. Система автоматично перевірить, що вказані РРО зареєстровані за вами в ДПС. Далі ми моніторимо, що ці каси мають бути деактивовані (головне не перепродані іншій юридичній особі) в ДПС впродовж найближчого місяця – скасування реєстрації діючого РРО клієнта, є обов’язковою умовою!

5.1.2. Щоб уникнути помилок, протягом наступного 1-го місяця після реєстрації програмних кас Checkbox, учаснику акції потрібно обов’язково деактивувати усі діючі РРО, що приймають участь в акції (орієнтовний порядок деактивації наведено у п.8). Система автоматично перевірить, що вказані вами РРО були деактивовані, після чого вам стануть доступними умови безкоштовного користування програмними касами Чекбокс  (у кількості, відповідно кількості деактивованих РРО).

5.2. Акційні умови користування розповсюджуються тільки на ту кількість кас, деактивація яких буде підтверджена в терміни та за умовами цих Правил. Кожна наступна каса буде тарифікуватися за стандартною вартістю 178,8 грн./міс (з ПДВ)

5.3. До участі в Акції НЕ допускаються Учасники, які здійснили дії, що не відповідають умовам цих Правил.

6. Переваги Акції та їх порядок отримання

6.1. Перевагами Акції є можливість отримання повноцінного доступу до каси Сервісу Checkbox лише за 1,20 грн на місяць зі сплатою після завершення дії Акції на термін, що визначається як різниця між датою реєстрації РРО та максимальним строком експлуатації (до 7 років).

6.2. Скористатися умовами Акції протягом Періоду проведення Акції не можуть користувачі зареєстровані на території України, що визнана як тимчасово окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015, №254-VIII).

7. Додаткові умови

7.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється шляхом розміщення Правил на веб-сайті Сервісу checkbox.ua

7.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

7.3. Терміни, що використовуються у цих Правилах, застосовуються у значенні, наведеному в оферті Сервісу за посиланням – https://checkbox.ua/terms/ та відносяться виключно до Акції, що проводиться в рамках цих Правил.

7.4. Усі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються у відповідності до чинного законодавства України.

8. Орієнтовний порядок деактивації РРО

8.1. Розпломбуйте РРО у Центрі сервісного обслуговування, який у свою чергу протягом 5 днів надсилає у ДПС за місцем реєстрації довідку про опломбування з відміткою про розпломбування РРО.

8.2. Подайте форму 4-РРО і прикріпіть до неї реєстраційне посвідчення РРО. Це можна зробити через електронний кабінет платника податків.

8.3. Отримайте довідку про скасування 6-РРО (при подачі форми 4-РРО можете обрати, яким чином надійде ця довідка).